GDPR

Håndtering af personlige og personfølsomme data

Hos Psykologisk Rådgivning behandles persondata. Den europæiske persondataforordning (GDPR), kræver særlig sikkerhed vedrørende håndtering af personfølsomme oplysninger i alle private og offentlige virksomheder, ligesom den sikrer borgerens ret til kontrol med egne data. Her kan du læse, hvordan jeg behandler dine data.

Jeg anvender data om dig for at kunne behandle din sag samt i kontakten med dig. De data, jeg anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Følsomme data

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Kontakt mig, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder. Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.